10 فونت انگلیسی ظریف برای طراحی بنرفلت

فونت انگلیسی فروردین ۶, ۱۳۹۳ هیچ دیدگاهی برای ۱۰ فونت انگلیسی ظریف برای طراحی بنرفلت ثبت نشده

برای طراحی قسمت هایی از بنرهای Flat که در اون از کلمات انگلیسی استفاده میشه بهتره از فونت های ظریف استفاده بشه! امروز بنرساز گلچینی از بهترین فونت های انگلیسی